الزامات، رهنمودها و دستورالعمل های مرکز سلامت محیط کار

راهنمای جامع حمل دستی بار

راهنمای جامع حمل دستی بار

وظایف جابجایی دستی بار جزء ﻻینفک هر صنعت، فرآیند تولیدی، بخش خدمات و کشاورزی می باشد. در اکثر فعالیتها در این ب...

راهنمای جامع طراحی ایستگاه کار ارگونومیکی

راهنمای جامع طراحی ایستگاه کار ارگونومیکی

طراحي ايستگاه كار ارگونوميک، براساس مهندسي آنتروپومتري و بيومكانيک شغلي نقش مهمي در كاهش بسياري از ريسک فاكتو...

راهنمای کاهش ناراحتی های اسکلتی عضلانی در کارهای اداری

راهنمای کاهش ناراحتی های اسکلتی عضلانی در کارهای اداری

این راهنما براي تمامي افراد حقيقي و حقوقي (شامل كاركنان امور اداري- دفتري، كارشناسان، مدیران، كارفرمایان، برن...

راهنمای معاینات سلامت شغلی کارکنان مراکز بهداشتی-درمانی

راهنمای معاینات سلامت شغلی کارکنان مراکز بهداشتی-درمانی

از سالیان گذشته، همگان از پزشکان و مراکز بهداشتی – درمانی انتظار داشتند تا در درمان بیماریها و حتی پیشگیری ا...

راهنمای نحوه صحیح امحاء مواد شیمیایی

راهنمای نحوه صحیح امحاء مواد شیمیایی

پسماند به مواد جامد، مايع و گاز گفته ميشود كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم حاصل از فعاليت انسان بوده و از نظر تولي...

راهنمای کنترل سیلیس در محیط کار

راهنمای کنترل سیلیس در محیط کار

سيليس در صنعت كاربردهاي فراوان دارد و پس ازگردش در چندين فرايند وارد چرخه توليد و تجارت مي گردد. در اولين فراين...

راهنما و دستورالعمل جامع مواد شیمیایی خطرناک

راهنما و دستورالعمل جامع مواد شیمیایی خطرناک

امروزه استفاده از مواد شيميايي در زندگي انسان امری اجتناب ناپذير است. بدون شک استفاده از مواد شيميايي در بسيار...

راهنما و دستورالعمل جامع انجام معاینات سلامت شغلی توسط پزشکان خانواده

راهنما و دستورالعمل جامع انجام معاینات سلامت شغلی توسط پزشکان خانواده

بر اساس ماده 29 قانون كار، انجام معاينات سلامت شغلي براي كليه شاغلين به صورت ساليانه الزامي است. لذا مركز سلامت ...

راهنمای کنترل سرب در محیط کار

راهنمای کنترل سرب در محیط کار

سميت سرب هزاران سال است كه براي انسان شناخته شده است. عليرغم شناختي كه نسبت به سميت اين عنصر وجود دارد هنوز هم د...

راهنما و دستورالعمل جامع بهداشت کشاورزی ایران

راهنما و دستورالعمل جامع بهداشت کشاورزی ایران

کشاورزی به عنوان یکی از ارکان توسعه و خودکفایی ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است. رویکرد جهانی کشاورزی استفاد...

راهنمای جامع بهداشت رانندگان

راهنمای جامع بهداشت رانندگان

ايران در ميان کشورهاي دنيا به لحاظ برخوردها و تلفات سوانح رانندگی رتبه اول را دارد به طوري که آمارهاي روزانه مر...

راهنما و دستورالعمل جامع بهداشت معدن کاران

راهنما و دستورالعمل جامع بهداشت معدن کاران

رهنمودهای ایمنی، بهداشتی و محیط زیستی شامل اسناد مرجع فنی به همراه مثال های ویژه ای در زمینه تجربه های بین المل...

راهنما و دستورالعمل جامع بهداشت پرتوکاران (پرتوهای غیر یونساز)

راهنما و دستورالعمل جامع بهداشت پرتوکاران (پرتوهای غیر یونساز)

پرتو يا تشعشع صورتی از انرژي است كه به صورت امواج يا ذرات در خلا يا در محيط مادي منتشر میشود. به طور ساده پرتوها ...

راهنمای جامع ارزیابی محیط کار از دیدگاه ارگونومی

راهنمای جامع ارزیابی محیط کار از دیدگاه ارگونومی

ارزیابی ارگونومیـک محیط کار چیزی فراتر از آنالیز یک کار یا فعالیت است، بلکه آن تحقیقی جامع روی کلیه ی خطرات مکا...

راهنمای بهداشت حرفه ای در ریخته گری

راهنمای بهداشت حرفه ای در ریخته گری

صنعت ريخته گري يكي از پرمخاطره‌ترین صنايع است و حوادثي كه در این صنعت رخ می دهد عمدتاً ناشي از شرايط ناايمن...

راهنمای شناسایی و ارزشیابی عوامل زیان آور شیمیایی در محیط کار - جلد 1

راهنمای شناسایی و ارزشیابی عوامل زیان آور شیمیایی در محیط کار - جلد 1

تغيير در شيوه زندگي، نياز به محصولات جديد و استفاده از تكنولوژيهاي نو سبب گرديده است كه فهرست مواد شيميايي مور...

راهنمای شناسایی و ارزشیابی عوامل زیان آور شیمیایی در محیط کار - جلد 2

راهنمای شناسایی و ارزشیابی عوامل زیان آور شیمیایی در محیط کار - جلد 2

تغيير در شيوه زندگي، نياز به محصولات جديد و استفاده از تكنولوژيهاي نو سبب گرديده است كه فهرست مواد شيميايي مور...

راهنمای شناسایی و ارزشیابی عوامل زیان آور شیمیایی در محیط کار - جلد 3

راهنمای شناسایی و ارزشیابی عوامل زیان آور شیمیایی در محیط کار - جلد 3

تغيير در شيوه زندگي، نياز به محصولات جديد و استفاده از تكنولوژيهاي نو سبب گرديده است كه فهرست مواد شيميايي مور...

صفحه 1 از 5ابتداقبلی[1]2345بعدیانتها

پرتال اطلاع رسانی سلامت، ایمنی و محیط زیست

الزامات، رهنمودها و دستورالعمل های مرکز سلامت محیط کار

تماس با ما

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به پرتال اطلاع رسانی سلامت، ایمنی و محیط زیست می باشد